آدرس: تهران. خیابان سمیه، مابین ن قرنی و نجات اللهی ، بن بست خاص، پلاک 2
تلفن تماس: 021-88908300